<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Events

humap-2450-2

28.5. Miten luoda yhteistä ymmärrystä isosta dialogista organisaatiossa?

Webinaari |  28.5.2019 | Suomeksi
Tiistaina 28.5. klo 8:15–9:00
Webinaari

Työn luonteen muuttuminen, organisaatioiden fyysinen hajautuminen ja monipaikkainen työ ovat haastaneet vanhat prosessit ja asiantuntemuksen laaja-alaisen hyödyntämisen. Rakenteet ja johtamisjärjestelmät ovat tähän saakka ohjanneet toimintaa, yhteistyötä ja työn tekemisen tapoja organisaatioissa. Keinoja työn ja rakenteiden uudelleenmuotoilulle ei ole juuri ollut.

Nyt on aika rikkoa nämä rajat. Ihmisten on aika päästä vaikuttamaan oman elämänsä ja työelämänsä puitteisiin, osaksi yhteistä tekemistä, tavoitteiden asettamista ja organisaatiotasoista keskustelua.

Uudenlaisella dialogin jäsentämisellä on vallankumouksellisen suuri vaikutus organisaatioiden jäsenille, järjestäytymiselle ja koko yhteiskunnalle.

Tämän webinaarin jälkeen tiedät:

  • Miten luoda rakenteita uudenlaiselle yhteistyölle, joissa työntekijöiden ääni ja osaaminen tulee näkyväksi yli tiimi- ja osastorajojen?
  • Miten saada aikaan merkityksellistä keskustelua, joka tuo esiin jokaisen työntekijän osaamisen ja potentiaalin?
  • Miten hyödyntää teknologiaa ison dialogin analysoinnissa, tulkinnassa ja yksinkertaistamisessa ja ottaa keskustelusta tehdyt tiivistelmät ja jäsennykset heti osaksi kehittämistyötä?

Mukana aamussa on myös Humapin organisaatiokonsultti Olli-Pekka Juoperi, joka avaa kokemuksiaan isojen dialogien analysoinnista ja johtopäätösten tekemisestä AI:n tukemana. Olli-Pekka on tehnyt työtä organisaatioiden ja johtoryhmien kehittämisen parissa runsaan 20 vuoden ajan ja käyttänyt muutosprosesseissaan hyödyksi AI:ta ymmärryksen lisäämisessä ja päätöksenteon tukena.

Varaa paikkasi heti!

Sign in!

Speakers

Ike

Ilkka Mäkitalo

CEO, Howspace