Events

daniel-louise-2167

Hur Howspace skapar engagemang i förändringsprocessen

Frukostseminarium
22/02/2019 kl. 8.30-10.00
United Spaces i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63.

Lär känna verktyget som möjliggör kontinuerlig, strukturerad involvering i din förändringsprocess. Stockholm, 22 februari.

Människor står bakom förändringen när de är medskapare till den. Strukturerad involvering av nyckelpersoner ger också ett bättre underlag för beslut och skapar bättre förutsättningar för samsyn. Utmaningen har varit rent praktisk. Det har inte gått att involvera många människor på ett effektivt sätt. Men Howspace gör det möjligt.

Verktyget ger dig som faciliterar utvecklingsprocesser också möjlighet att upprätthålla fokus på viktiga frågor, så att de inte försvinner i den dagliga floden av arbetsuppgifter. Det ger dig en plattform för att aktivera människor i de viktigaste budskapen, samt förmedla de berättelser som behöver spridas för att öka förståelsen och engagemanget.

Tid: 22 februari kl. 8.30–10.00 (frukost serveras from kl. 8.00)

Plats: United Spaces i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63. 

Vi som håller i workshopen är Daniel Monthan och Louise von Matern från Howspace. Vi har båda lång erfarenhet av att facilitera processer inom förändringsledning, organisationsutveckling och ledarskap.

Delta!

Speakers

Louise

Louise von Matern

Customer Success Manager, Howspace Sweden

Daniel-1

Daniel Monthan

CEO, Howspace Sweden