<img alt="" src="https://secure.shoo5woop.com/166494.png" style="display:none;">

Blog

Digiryhmätyössä jokainen on osallinen

By Tiina Raekallio on 12. huhtikuuta 2018 klo 16.06.37

If you'd like to read the story in English, please click here.

 

Ennen nykyistä pestiäni tein yli kymmenen vuotta verkkopalvelujen tuotekehitystyötä. Välillä kuitenkin tuntui, että päätyöni oli juosta ympäri suurta rakennusta jahtaamassa muiden kommentteja ja kertomassa kaikille osallisille henkilökohtaisesti, missä vaiheessa kehitystyö on ja mitä muutoksia kenties oli tulossa. 


Kun nyt mietin, mitä hyötyä minulle olisi ollut Howspacesta, listalleni kertyy monta isoa asiaa. Mielestäni ne kaikki pätevät tänäkin päivänä eri alojen tuotekehitys- tai palvelunsuunnittelutyöhön, jossa suuri joukko kehittää yhdessä uutta.

Et jää yksin. Projektin vetäjänä tai tuoteomistajana jäät usein työssäsi todella yksin – mutta digialustalla voit koota ympärillesi tukiringin ja yhteisön, jonka kanssa yhdessä kehitätte ja edistätte asioita ja jossa jokainen kantaa osansa vastuusta. Kun ryhmätyö digitalisoituu, myös sitouttamiseen on monia uusia välineitä.

Saat välitöntä palautetta. Digialustalla saat heti palautteen työstä ja näet nopeasti, onko kehittämisen suuntaa tarkistettava. Kommentointikierroksia on mahdollista järjestää erilaisilla kokoonpanoilla ja ottaa niihin mukaan isojakin joukkoja esimerkiksi konsepti- tai tuoteideoiden testaukseen.

Säästät aikaa. En uskalla edes laskea, paljonko Howspace olisi säästänyt aikaani, jos se olisi ollut käytössäni tuotekehitystyössä. Yhteisten kalenteriaikojenkin jahtaamiselle pannaan piste, kun alustalla voi käydä kommentoimassa ja jakamassa ajatuksiaan silloin kun se itselle parhaiten sopii. Työskentely ei siis vaadi, että kaikki ovat fyysisesti samassa paikassa.

Jokainen tulee kuulluksi. Asioita kehitetään aidosti yhdessä. Jokainen yhteisön tai kulloisenkin projektiryhmän jäsen osallistuu työn ja yhteisen päämäärän edistämiseen. Livenä tehtävässä ryhmätyössä on aina niitä, jotka eivät uskalla puhua tai pääse ääneen. Digialusta rohkaisee todistetusti heidätkin jakamaan ajatuksensa.

Jatkuvuus on taattu. Kun pidämme työpajoja, joissa tapaamme toisiamme, työn loputtua jokainen lähtee omille teilleen – ja niin lähtevät työn tuloksetkin. Joskus menee viikkoja ennen kuin osallistujat kuulevat, miten asia on työpajan jälkeen edistynyt. Digialustalle voit käydä lisäämässä kommenttejasi sitä mukaa kun niitä tulee mieleen myös pajan jälkeen. Näin kehittämisen liekki palaa pidempään, kun ajatukset saavat rauhassa muhia ja tarkentua ja pystyt jakamaan ne muille muulloinkin kuin juuri työpajan hetkellä.

Sitoutat sidosryhmätkin. Usein eri sidosryhmät valittavat, että ne eivät pääse ajoissa mukaan tuote- tai palvelusuunnitteluun. Se on turha murhe, kun käytössä on yhteinen työtila, jossa voi jakaa avoimesti työn etenemistä ja kuulla kaikkia osapuolia tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.

Avoimuus lisääntyy. Sidosryhmien tapaan esimerkiksi myynti ja markkinointi saavat etua avoimesta tiedon jakamisesta. Ne pääsevät mukaan kehitystyöhön alusta alkaen ja pystyvät siten parantamaan oman työnsä suunnittelua. Avoimuus tuo mukanaan kaikenlaiset kommentit, ja ne on opittava ottamaan vastaan ja käsittelemään. Kukaan ei myöskään pääse sanomaan, että ei tiennyt tai hänelle ei ole kerrottu, kun osallistumismahdollisuus avataan läpinäkyvästi kaikille, joita asia koskee.

Historiatiedot säilyvät. Kun kehitystyön vaiheet dokumentoidaan REALille, ne myös säilyvät siellä. Pystyt tarkistamaan sieltä prosessin etenemisen ja historian kätevästi jälkeenpäin. Tämä on helpompi vaihtoehto kuin vaihetietojen kaivaminen eri henkilöiden erilaisista muistioista tai Power Pointeista. 

Innostuitko? Haluatko kehittää uutta ja osallistaa eri sidosryhmiä yhteiseen tekemiseen? Voit testata ja avata oman Howspace -työtilan maksutta.